• English
  • Shqip

Shërbimi i Aksesit të Dedikuar të Internetit


Shërbimi i Aksesit të Dedikuar të Internetit

Bazuar në pajisjet më inovative të transmetimit dhe rrjetin e fibrave optike, ATU është në gjendje të ofrojë Akses të Dedikuar Interneti në të gjithë shtetin dhe kudo ku ka prezencë:

  • Akses i Dedikuar Interneti drejt Ofruesve kombëtarë të Shërbimit të Internetit
  • Akses i Dedikuar Interneti drejt Ofruesve Lokasë të Shërbimit të Internetit
  • Akses i Dedikuar Interneti në Bizneset për Bizneset e Korporatave (në kërkim të aksesit broadband dhe direkt në rrjetin “backbone” të fibrave optike të ATU-së)

Shërbimet e Aksesit të Dedikuar të Internetit përfshijnë kapacitete që varjojne:

  • 50 - 100 Mbps për segmentin e korporatave
  • 100 – 500 Mbps për segmetin lokal ISP
  • 500 – 1,000Mbps për segmentin Kombëtar ISP


Përshkrim i Nivelit të Lartë për Implementimin e Shërbimit
  • Ka dy ofrues të ndryshëm Tier 1 që ndërlidhen me Rrjetin e ATU-së nëpërmjet dy
  • Mbrojtje të plotë në IP/Paketën nëpërmjet dy Ruterave Cisso ASR 9010 për Ndërlidhjen BGP