• English
  • Shqip

Infrastruktura "Backbone"


Harta Google tregon ecurinë e ndërtimit të rrjetit të fibrës optike brenda territorit të Shqipërisë.

ATU Google Earth