• English
  • Shqip

Ju lidhim me botën


ATU, duke ofruar një nivel të ri të shërbimeve në tregun Shqiptar, ka si prioritet kryesor kujdesin ndaj klientit dhe aplikimin e inovacioneve teknologjike në ndërtimin, operimin dhe shtrirjen e rrjetit të saj. Kompania ka një strukturë dinamike, të përqëndruar kryesisht për t’i kushtuar vëmendje klientëve vendas dhe ndërkombëtarë, si në lidhje me cilësinë e shërbimeve të ofruara dhe çmimeve konkurruese të aplikuara.

Bazuar në pajisjet më innovative të transmetimit, ATU është në gjendje të ofrojë shërbime në përputhje me marrëveshjet e mëposhtme tregtare:

  • Linja me qera nga një Pikë në Tjetrën
  • Linja afatgjata me qera nga një Pikë në Tjetrën
  • Akses i Dedikuar Interneti
  • Ndërlidhje ndërkombëtare
  • Fibër e Dedikuar bazuar në marrëveshjen IRU
  • Kapacitet bazuar në marrëveshjen IRU