• English
  • Shqip

Infrastruktura "Backbone"


ATU ka shtrirë një rrjet fibrash optike që lehtëson komunikimin e të dhënave në Shqipëri. Rrjeti është ndërtuar përgjatë rrugëve kryesore kombëtare.

Teknologjia e transmetimit, e përdorur, është DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) duke lejuar për transmetimin e të dhënave në kapacitete shumë të larta. SDH dhe Ethernet suportohen duke ofruar lidhje nga një pike në tjetrën dhe shërbime tranziti IP.

Shtrirja e rrjetit të fibrës kryhet nëpërmjet përdorimit të: