• English
  • Shqip

Marrëveshje të forta bashkëpunimi janë forca udhëheqëse drejt suksesit


Për t’i ofruar klientëve tanë shërbimet më efikase kemi themeluar marrëveshje të forta bashkëpunimi me furnitorë të ndryshëm si: kompania OFS për kabllin e fibrës optike, Huawei për rrjetin e transmetimit DWDM dhe Cisco për rutimin dhe shpërndarjen e Aksesit Direkt të Internetit.

Më poshtë gjeni disa prej partnerëve tanë më të ngushtë.

Partners