• English
  • Shqip

Meeting the Future

ATU po themelon një epokë të re në transmetimin kombëtar dhe ndërkombëtar të të dhënave për vendin me një mision të qartë për ta shndërruar Shqipërinë në qendrën kryesore të Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacioneve në rajon.

Nëpërmjet një rrjeti të besueshëm të fibrave optike që është duke u ndërtuar, i zotëruar plotësisht nga ATU, teknologjisë së transmetimit DWDM dhe personelit të kualifikuar dhe mirëtrajnuar, synojmë të përmbushim të gjitha nevojat e mundshme për klientët tanë, duke synuar rritje të performancës së bizneseve të tyre.

Ne sjellim një prespektivë të re në tregun shqiptar duke synuar të luajmë një rol strategjik në transformimin e infrastrukturës së telekomunikacioneve në vend.

Kapacitete me shumicë me qera

Feature 1Ofruesit e shërbimeve të Telekomunikacioneve mund të japin me qera kapacitete totale dhe ta shpërndajnë atë siç i leverdis bizneseve të tyre. Më shumë...

Linja me qera

Feature 1Lidhje transparente nga një Pikë në një tjetër. Më shumë...

Shërbime koalokimi

Feature 1Transferojmë kërkesat për Pikat tuaja të prezencës, në Pikat aktive të Prezencës ATU, duke reduktuar në këtë mënyrë kostot e infrastrukturës. Më shumë...