• English
  • Shqip

Treguesit e Cilësisë së Shërbimit


Download XLSX

QoS (Gjashtemujori II 2019)

Treguesit e Cilesise se Sherbimit (Quality of Service).

Download XLSX

QoS (Gjashtemujori I 2020)

Treguesit e Cilesise se Sherbimit (Quality of Service).

Download XLSX

QoS (Gjashtemujori II 2020)

Treguesit e Cilesise se Sherbimit (Quality of Service).

Download XLSX

QoS (Gjashtemujori I 2021)

Treguesit e Cilesise se Sherbimit (Quality of Service).

Download XLSX

QoS (Gjashtemujori II 2021)

Treguesit e Cilesise se Sherbimit (Quality of Service).

Download XLSX

QoS (Gjashtemujori I 2022)

Treguesit e Cilesise se Sherbimit (Quality of Service).

Download XLSX

QoS (Gjashtemujori II 2022)

Treguesit e Cilesise se Sherbimit (Quality of Service).

Download XLSX

QoS (Gjashtemujori I 2023)

Treguesit e Cilesise se Sherbimit (Quality of Service).

Download XLSX

QoS (Gjashtemujori II 2023)

Treguesit e Cilesise se Sherbimit (Quality of Service).